Expertise van Know-IT leden

Zoals aan de lijst met steekwoorden hieronder te zien is, dekt de kennis van de leden van Know IT zo goed als het hele spectrum van courante technieken en methodieken. Het belangrijkste sleutelwoord is echter ervaring. U kunt van onze leden verwachten dat zij een belangrijke rol in een team kunnen vervullen.

U kunt erop vertrouwen dat een KnowIT'er

Een Know-IT’er heeft de meeste gemaakte fouten al jaren geleden eens zelf begaan, of heeft anderen die zien begaan en heeft daar van geleerd. Dat maakt van een Know IT'er een software-professional.

Expertises en ervaring

Leden van Know-IT hebben ervaring met de volgende zaken:

Sectoren

 • Financieel
 • Vervoer, logistiek
 • Verzekeringen
 • (Semi-)Overheid
 • Automotive
 • Energie
 • Telecom

Mobile

 • Android
 • iOS
 • Mobile web

Architectuur

 • API design
 • Micro Services
 • REST / SOAP / SOA
 • Security
 • Performance
 • Integratie
 • Infrastructuur
 • Distributed

Cloud

 • Amazon Web Services
 • Google Cloud
 • Heroku
 • Digital Ocean

Databases

 • Neo4J
 • Cassandra
 • Postgres
 • MySQL
 • Oracle
 • ElasticSearch
 • MongoDBv
 • vDB2

Trainingen

 • Android
 • Java performance
 • Security

Proces en Methodieken

 • Agile / Scrum
 • DevOps
 • Continuous Delivery
 • Coaching
 • Audits
 • Testing, het opstellen van een passende test-strategie
 • Kwaliteitsbewaking (code metrics, clean coding, reviews)
 • Requirements-verzameling en analyse
 • Domain Driven Design
 • Event Sourcing
 • CQRS
 • Business en IT verbinden, requirements analyse.
 • Begeleiding bij selecteren van een implementatiepartner, supplier management/sourcing
 • Performance tuning
 • Troubleshooting

Backend development

 • Java
 • Ansible
 • Security
 • Scala
 • NodeJS
 • C#
 • Docker
 • Spring
 • ElasticSearch

Web development

 • Javascript en aanverwanten zoals Typescript en Coffeescript
 • HTML / CSS / SASS/SCSSv
 • Angular / React / Ext Js
 • Responsive
 • Security (XSRF)